maragall advocats

DESPATX D'ADVOCATS DRET CIVIL

Assessorament i defensa legal en Dret Civil a Maragall Advocats

A Maragall Advocats, comptem amb un equip d'advocats altament capacitats i amb àmplia experiència en totes les àrees del Dret Civil. El nostre objectiu és brindar assessorament i defensa legal en casos relacionats amb el Dret de Família, Herència, Contractes, Obligacions i Responsabilitat Civil.

1. Dret de Família

A Maragall Advocats entenem que els assumptes relacionats amb el dret de família poden ser emocionalment difícils i requereixen un enfocament sensible. El nostre equip d'advocats especialitzats en aquesta àrea del dret ofereix assessorament i representació legal en casos de divorci, separació, custòdia de menors, pensió alimentària i règim de visites, entre d'altres.

2. Herència i Successions

La planificació successòria i la gestió d'herències són processos complexos que requereixen coneixements legals especialitzats. A Maragall Advocats, t'oferim assessorament en la redacció de testaments, partició de béns, reclamació de llegítimes i resolució de conflictes hereditaris, assegurant que els teus drets i desitjos siguin respectats en tot moment.

3. Contractes i Obligacions

El nostre equip d'advocats experts en Dret Civil s'encarrega d'oferir assessorament i defensa legal en temes relacionats amb el compliment o incompliment de contractes. Això inclou contractes d'arrendament, reclamació de rendes impagades, resolució judicial d'obligacions contractuals i reclamacions de quantitats a causa d'incompliments totals o parcials de contractes.

4. Responsabilitat Civil

En situacions en què una persona o entitat causi danys a tercers, és important comptar amb un assessorament legal adequat. A Maragall Advocats, els nostres advocats t'oferiran la representació legal necessària per defensar els teus drets en casos de responsabilitat civil, buscant la compensació justa pels danys i perjudicis soferts.

4. Responsabilitat Civil

A Maragall Advocats comprenem que cada cas civil és únic i pot implicar aspectes emocionals i personals. Per això, el nostre equip d'advocats treballa de manera dedicada i compromesa per oferir un assessorament personalitzat i humà, atenent les circumstàncies particulars de cada client i buscant els millors resultats possibles.

La nostra firma s'enorgulleix d'oferir un servei excepcional als nostres clients en tot moment. Treballem en estreta col·laboració amb ells, establint una relació de confiança i compromís mutu per aconseguir els resultats desitjats.

Si necessites ajuda legal a l'àrea de Dret Civil, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. A Maragall Advocats som aquí per oferir-te l'assessorament i la representació legal que necessites per protegir els teus drets i interessos.

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA