hipoteca

ELS AVALS ICO PER A HIPOTEQUES

Què són els avals ICO i com funcionen?

A través d'aquesta mesura el Govern avala una part de la hipoteca, concretament el 20%, que sol ser l'entrada que demanen els bancs per accedir a un préstec hipotecari. Si l'habitatge que es vol hipotecar té una qualificació energètica D o superior, l'aval podrà arribar a ser del 25%.

D'aquesta manera accedirem a una hipoteca 100%, és a dir, no haurem d'aportar aquests estalvis inicials.

Aquest aval tindrà una validesa de 10 anys independentment del termini d'amortització del préstec i de l'existència d'un període de carència. Així mateix, el termini per acollir-se a aquesta mesura expira el 31 de desembre del 2025, encara que hi ha la possibilitat de prorrogar-lo dos anys en funció de la demanda i les condicions econòmiques que es donin en aquest moment.

Si sol·licito un aval ICO… Quanta liquiditat necessitaré per adquirir el meu habitatge?

La gestió de la tramitació de la hipoteca implica unes despeses de compravenda i de formalització de la hipoteca. Solen consistir entre el 10-12% del valor de l'habitatge, una quantitat de diners que sí que haurem d'aportar nosaltres.

Quines persones es beneficiaran d'aquesta mesura?

Els avals ICO podran ser sol·licitats per:

 • Joves menors de 35 anys.
 • Famílies amb menors a càrrec sense límit d'edat.

 

No obstant, el sol·licitant no podrà percebre més de 37.800 euros bruts anuals. En cas de demanar la hipoteca en parella la quantitat es duplica a 75.600 euros.

D'altra banda, en funció del nombre de fills o de si la família és monoparental, aquest límit s'incrementarà. Per cada menor a càrrec seu s'elevarà 2.520 euros anuals i a les famílies monoparentals això podria augmentar un 70% més. A continuació, es mostren les xifres màximes:

 • Família amb un menor a càrrec: 40.320 euros. Si se sol·licita en parella: 80.640 euros.
 • Família amb dos menors a càrrec: 42.840 euros. Si se sol·licita en parella 85.680 euros.
 • Família monoparental amb un menor: 68.544 euros.
 • Família monoparental amb dos menors: 72.828 euros.

Detalls de l'aval:

Té cap cost?

Incloure l'aval ICO a la hipoteca no comporta cap extra cost ja que és gratuït. Les entitats són les que assumeixen el preu de fer servir aquesta figura a l'hora de concedir una hipoteca del 100%.

S'ha de tornar l'aval?

Cal tenir en compte que el recurs és un aval i no una subvenció per la qual cosa s'haurà de tornar l'import íntegre.

Què passa amb l'aval ICO en cas de no poder fer front a la meva hipoteca?

Hi ha dos possibles escenaris:

 • Si l'impagament passa quan estem tornant el 20% de l'aval del Govern que ens ajuda a aconseguir el 100% de finançament de la hipoteca. En aquest cas, podria passar que el Govern reclamés els diners prestats amb els seus interessos corresponents.
 • Si l'impagament és sobre el finançament proporcionat pel banc: serà el titular de la hipoteca qui haurà de fer front a aquest pagament

 

Com quedarà la quota de la hipoteca?

S'ha de tenir en compte que, si comptem amb l'aval de l'ICO, s'aconseguirà una hipoteca finançada al 100%, per tant, tindrem una quota més cara. 

Quan estarà disponible l'ajuda per a hipoteques?

Els avals ICO per comprar habitatge han estat aprovats pel Consell de Ministres el 13 de febrer del 2024, segons ha anunciat la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Els requisits principals són els següents:

 • Els beneficiaris hauran d'acreditar que fa 2 anys que viuen a Espanya ininterrompudament.
 • Únicament es destinen per a la compra del primer habitatge.
 • L'aval tindrà una durada de 10 anys, dels quals s'haurà de viure en aquest habitatge de manera permanent, llevat de causes de força major.
 • L'aval estarà en vigor fins al 31/12/2025, amb expectatives d'ampliar-lo 2 anys més.
 • L'habitatge tindrà un valor de taxació màxima en funció de cada municipi.
 • Per facilitar l'adhesió a aquest conveni, l'aval serà gratuït tant per a les entitats com per als compradors.
 • Hauràs de tenir ingressos estables i no excedir el 30% de la ràtio d'endeutament.
 • Tot i que es financi el 100% del preu de compra del pis o del valor de taxació, el 10-12% de les despeses les haurà d'aportar el comprador.

 

Com se sol·licitaran aquests avals públics per a hipoteques?

Cal sol·licitar aquest ajut directament al banc que gestioni la teva hipoteca, però no totes les entitats són vàlides. Només pots demanar-la en bancs que operin a les Línies de Mediació d'ICO. Properament informarem de les entitats adherides a aquest conveni.

Avales ICO para hipotecas

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA