hipoteca

AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA

Què és el lloguer amb opció a compra?

El lloguer amb opció a compra d' un habitatge és un acord en el qual un llogater té l'opció de comprar la propietat en finalitzar el període de lloguer. És una opció a mig camí entre el contracte de lloguer i el de compravenda.  Inclou una "opció" de compra; és a dir, atorga el dret, però no l'obligació, de comprar l'habitatge.

Durant el temps de lloguer, el llogater paga una renda mensual i, sovint, una prima o tarifa addicional per l'opció de compra. Aquesta prima es considera un pagament inicial potencial si el llogater decideix comprar la propietat al final del contracte de lloguer.

Cal destacar que aquest tipus d'acord brinda al llogater l'oportunitat de viure a la propietat abans de prendre la decisió de compra. Tanmateix, és essencial revisar acuradament els termes del contracte, incloent-hi el preu de compra acordat, el termini de l' opció i qualsevol condició especial.

Aquesta opció pot ser beneficiosa per a aquells que volen assegurar una propietat en el futur, però també implica riscos i consideracions legals que han de ser compresos per ambdues parts.

AVANTATGES del lloguer amb opció a compra

  1. Flexibilitat: Permet al llogater viure a la propietat abans de prendre la decisió de compra, proporcionant temps per avaluar si la casa s'ajusta a les seves necessitats i preferències.
  1. Possibilitat d'acumular capital: Part de la renda pagada, especialment la prima o tarifa addicional per l'opció de compra, pot aplicar-se com un pagament inicial si el llogater decideix comprar la propietat.
  1. Estabilitat en el lloguer: Durant el període de lloguer, el preu de compra se sol fixar, brindant estabilitat al llogater en termes de costos futurs.
  1. Oportunitat per millorar el crèdit: El llogater té l'oportunitat de millorar la seva situació creditícia durant el període de lloguer, cosa que pot ser beneficiós en sol·licitar un préstec hipotecari.
  1. Menor compromís inicial: En comparació amb la compra tradicional, el lloguer amb opció a compra requereix un compromís financer menor al principi, ja que el llogater no necessita realitzar un pagament complet de compra immediatament.

DESAVANTATGES del lloguer amb opció a compra

  1. Compromís financer: Tot i que el pagament inicial pot ser menor que en una compra tradicional, el llogater està compromès amb el pagament de la prima per l'opció de compra, fins i tot si decideix no comprar la propietat al final.
  2. Risc de pèrdua econòmica: Si el llogater decideix no comprar la propietat després del període de lloguer, podria perdre la prima o tarifa per l'opció de compra i qualsevol diners destinats com a pagament inicial potencial.
  3. Limitacions en la negociació: Els termes del contracte, incloent-hi el preu de compra, sovint s' estableixen al principi, limitant la capacitat del llogater per negociar canvis en el valor de la propietat durant el període de lloguer.
  4. Responsabilitats del propietari: En alguns casos, el llogater podria tenir responsabilitats de manteniment i reparació similars a les d'un propietari, cosa que podria generar costos addicionals.
  5. Dependència de l'economia local: Si el mercat immobiliari local experimenta una disminució en el valor de les propietats, el llogater podria trobar-se en una situació desavantatjosa al final del contracte.

És possible sol·licitar una hipoteca per a habitatges amb opció a compra?

La resposta és SÍ. Arribat el moment en què puguis exercir l'opció de compra, el més probable és que necessitis finançament. Pots sol·licitar una hipoteca per a aquest fi tenint en compte, positivament, que ja hauràs pagat una part de l'immoble; per la qual cosa el préstec hipotecari serà menor i més fàcil d'aconseguir. 

Si bé s'ha de tenir en compte que les entitats bancàries financen, habitualment, el 80% del valor de taxació; amb el lloguer amb opció a compra és possible que, gràcies a les quotes, ja tinguis abonat el 20% que sol ser l'entrada per a la compra d'un habitatge.

El lloguer amb opció a compra sol ser entre particulars i, en ocasions, amb pisos pertanyents als bancs que ofereixen aquesta opció.

En resum...

Aquest tipus d'acord ofereix al llogater l'oportunitat de viure a la propietat abans de prendre la decisió de compra. Tanmateix, és essencial revisar acuradament els termes del contracte, incloent-hi el preu de compra acordat, el termini de l' opció i qualsevol condició especial.

Aquest "arranjament" pot ser beneficiós per a aquells que volen assegurar una propietat en el futur, però també implica riscos i consideracions legals que han de ser compresos per ambdues parts.

Alquiler con opción a compra

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA