hipoteca

EL PERÍODE DE CARÈNCIA

Què és el període de carència?

Periodo de carencia

El període de carència d'una hipoteca és un període en què s'ajorna el pagament del capital, dels interessos o de tots dos. Aquest període de carència pot ser concedit pel banc en situacions en què, per poder afrontar els pagaments futurs de la hipoteca, consideri convenient la reducció o l'ajornament de les quotes de manera temporal.

Un període de carència ha de ser sol·licitat al banc, que estudiarà cada situació personal. Hi ha dos tipus de períodes de carència:

  • La carència d'hipoteca total: Es deixa de pagar la quota de la hipoteca íntegrament; és a dir, no es paga capital ni interessos durant el temps acordat.
  • La carència d'hipoteca parcial: Es torna al banc el capital, però sí que es paguen interessos.

 

El mercat hipotecari és ampli i és complicat establir estàndards en quant a condicions de les carències. Sí que es coneix que algunes entitats bancàries poden oferir només uns mesos de carència, altres més de 5 anys o, directament, no donar aquesta opció al client.

Quant costa una carència hipotecària?

Sol·licitar un període de carència del nostre préstec hipotecari encareix el cost total de la hipoteca. Si bé és cert que durant el període de carència la quota es redueix de manera considerable, en tornar a les condicions originals de la hipoteca s'haurà d'abonar una quantitat superior a la que es tenia a l'inici, ja que el capital pendent és més alt del que hagués estat amb l'amortització sense carència.

Quan es sol·licita un període de carència?

El període de carència és una mesura excepcional dins d'un préstec hipotecari, de manera que només cal sol·licitar-ho si és realment necessari. Per exemple, quan es pateixi un problema de liquiditat puntual i/o transitori. 

És possible sol·licitar un període de carència tant en el moment de la formalització del préstec com posteriorment, encara que les motivacions solen ser diferents.

En cas de sol·licitar un període de carència en el moment de formalitzar el préstec, el motiu sol correspondre a una manca de liquiditat per part del client, gairebé sempre motivada pel desemborsament inicial que comporta la compra d'un habitatge.

I, en el cas de la sol·licitud del període de carència al llarg de la vida del préstec, el motiu sol estar relacionat amb un període de dificultat econòmica transitòria per part del client, com podria ser una situació de desocupació.

Avantatges i desavantatges de demanar una carència d'hipoteca

Ja et decantis per un tipus de carència total o parcial, cal tenir en compte que es tracta d'una operació que té avantatges i inconvenients:

  • Avantatges: Un dels principals avantatges és que no haurem de fer front a una part o a la totalitat de la quota de la nostra hipoteca durant el temps convingut, per la qual cosa pot ser una pilota d'oxigen per a les nostres finances en el cas que estiguem apurats. 
  • Incovenients: El principal inconvenient és que el cost total de la hipoteca s'encareix ja que es triguen més anys a pagar el deute, cosa que implica que es paguin més interessos. A més, tenint en compte que fer una carència d'hipoteca implica canviar-ne les condicions, s'ha de fer mitjançant una novació i aquest tipus d'operacions tenen alguns costos associats.

Requisits per sol·licitar un període de carència?

A priori no hi ha uns requisits específics per poder acollir-te a un període de carència d'una hipoteca, per tant qualsevol persona pot optar a demanar-ne un. La forma més fàcil d'aconseguir-ne un és contractant una hipoteca que incorpori a la seva escriptura una carència per defecte o doni la possibilitat d'aconseguir aquest temps extra sense pagaments automàticament si se sol·licita al banc. El problema de tot això és que molt poques entitats concedeixen hipoteques amb aquestes característiques.

En el cas que la clàusula no sigui inclosa a l'escriptura, la situació es complica i s'haurà de negociar directament amb l'entitat en qüestió. En aquesta situació, malgrat que tampoc no hi ha requisits preestablerts perquè el banc accepti, caldrà demostrar que els problemes per assumir els pagaments de la hipoteca són puntuals, o per falta de liquiditat. Això no obstant, s'haurà de demostrar que es té prou solvència econòmica per continuar pagant el préstec hipotecari.

Alternatives a una carència hipotecària

Les alternatives a una carència d'hipoteca són allargar el termini d'una hipoteca, intentar aconseguir una moratòria (que és igual que la carència, però no s'acumulen els interessos) o intentar millorar l'interès de la teva hipoteca a través d'una novació o una subrogació.

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA