hipoteca

EL VALOR CADASTRAL

Què és el valor cadastral?

El valor catastral

El valor cadastral és la valoració del bé immoble que realitza la Direcció General del Cadastre que depèn del Ministeri d'Hisenda.

Per calcular el valor cadastral d'una casa o finca es té en compte el següent:

 • La localització de l'immoble.
 • L'antiguitat de l'edifici.
 • La qualitat de la construcció
 • Entre altres com: les despeses i aptitud per a la producció, el cost del sòl o si té caràcter historicoartístic, entre altres qüestions.

 

El valor cadastral no pot superar el preu del mercat, normalment se situa a la meitat (0.5%).

Els valors cadastrals es poden actualitzar tots els anys mitjançant un coeficient. També podeu actualitzar de manera general el valor cadastral de tots els immobles d'un municipi. Aquesta revisió la duu a terme la Direcció General del Cadastre després d'una petició prèvia del municipi en qüestió.

En què afecta el valor cadastral?

Abans del 2022 el valor cadastral afectava directament el càlcul de diversos impostos, des de l'IBI (és la seva base imposable) i la plusvàlua municipal, fins a taxes autonòmiques i estatals com l'impost sobre el patrimoni, però ara ja no és així i l'únic impost que queda referit al valor cadastral és l'IBI.

El valor cadastral no ha de canviar a tots els municipis cada any. Es coneix que el 2020 grans capitals com Madrid o Barcelona no van tenir canvis al cadastre. Tot i això, a València es va acordar una pujada del 3% i a Sevilla del 2%, ja que la variació va dependre de l'any en què van actualitzar el cadastre per última vegada.

Al 2022 es van actualitzar els valors cadastrals de fins a 825.000 immobles.

Al 2023 es van revisar 825.000 immobles més que es repartien de forma molt desigual per tota la geografia nacional.

Al 2024 han entrat en vigor revisions cadastrals de diversos municipis, però en gairebé la meitat dels casos seran revisions a la baixa.

Com es llegeix la referència cadastral

La referència cadastral està composta per 20 caràcters (números i lletres). Per a cada immoble té un significat assignat pel Cadastre.

Per a un bé immoble urbà seria el següent:

 • Els set primers dígits fan referència a la ubicació de l'immoble.
 • Els set dígits següents identifiquen el full del pla cadastral.
 • Les quatre xifres següents indiquen l'immoble dins la finca.
 • Els darrers dos caràcters són dos dígits de control.

 

Per a un bé immoble rústic el significat dels 20 caràcters seria així:

 • Els dos primers números identifiquen la província.
 • Els tres números següents es refereixen al municipi.
 • El següent dígit és el sector o zona de concentració parcel·lària.
 • Els tres dígits següents identifiquen el polígon.
 • Els cinc següents identifiquen la parcel·la dins del polígon.
 • Els quatre números següents identifiquen l'immoble dins la parcel·la.
 • Els dos darrers són dígits de control.

 

Com consultar el valor cadastral

Per conèixer la informació sobre el valor cadastral d'un immoble, el propietari, el representant o autoritzat (o qui acrediti un interès legítim) ho pot fer de les maneres següents:

 • A través de la seu electrònica del Cadastre amb certificat digital, DNIe o sistema cl@veu.
 • Acudint a l'oficina territorial (gerència) del Cadastre a la seva província, sol·licitant cita prèvia a la Línia Directa del Cadastre (902 37 36 35 – 91 387 45 50) i presentant la documentació que acrediti la titularitat de l'immoble.
 • Als punts d'informació cadastral que s'ubiquen generalment als ajuntaments.
 • Mitjançant aquest enllaç: https://www.catastro.meh.es/esp/coeficientes_ponencias.asp

Com modificar les dades del cadastre

Al Cadastre figuren dades com el titular de l'habitatge, la superfície construïda, l'antiguitat, etc. Aquestes dades poden variar en el temps. En cas que es produeixi alguna modificació, necessites comunicar-la al Cadastre perquè quedi reflectida al seu cens i perquè, a més, pot alterar el valor cadastral que s'assigna a l'immoble i que determina els impostos que has de pagar per ell.

Per sol·licitar una modificació de les dades cadastrals, cal adreçar-se a la seu electrònica, a la gerència territorial o al teu propi ajuntament. Al següent enllaç es poden consultar de manera oficial els passos a seguir per dur-lo a terme: http://www.catastro.minhap.gob.es/esp/procedimientos/f_proc1.asp

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA