maragall advocats

DESPATX D'ADVOCATS DRET DE SUCCESSIONS

Assessorament legal en Dret de Successions a Maragall Advocats

A Maragall Advocats comptem amb un equip d'advocats altament especialitzats en Dret de Successions. El nostre objectiu és brindar serveis personalitzats i adaptats a les necessitats de cada cas, ja sigui a particulars o empreses, en tot allò relacionat amb la planificació i gestió de successions i herències.

1. Redacció i gestió de testaments

Un dels serveis destacats que oferim és la redacció i gestió de testaments. Els nostres advocats t'assessoraran en la redacció d'un testament vàlid i d'acord amb els teus desitjos i circumstàncies personals. A més, ens encarregarem de gestionar tot el procés per garantir que les teves voluntats es compleixin d'acord amb la llei.

2. Particions d'herències

La partició d'una herència pot ser un procés complicat i delicat, especialment quan existeixen conflictes entre els hereus. A Maragall Advocats t'oferim assessorament i representació legal en el procés de partició d'herències, assegurant una distribució equitativa i justa dels béns hereditaris.

3. Assessorament en processos de liquidació d'herències

La liquidació d'una herència implica diversos tràmits i obligacions legals. El nostre equip d'advocats et guiarà en tot el procés, brindant-te l'assessorament necessari per dur a terme una liquidació exitosa i complir amb totes les formalitats legals requerides.

Els nostres experts en dret successori t'assessoraran en tots els aspectes relacionats amb la liquidació de l'herència. Des de l'inici, et guiarem en el recull de la documentació necessària, com el testament, els certificats de defunció i matrimoni, i qualsevol altre document rellevant. El nostre objectiu és assegurar-nos que tots els requisits legals es compleixin de manera precisa i oportuna.

A més d'ajudar-te amb la documentació, el nostre equip et proporcionarà assessorament integral sobre la distribució dels béns i la liquidació dels deutes i obligacions pendents. Treballarem en estreta col·laboració per identificar i valorar tots els actius i passius de l'herència, assegurant-nos que es realitzi una distribució justa i equitativa d'acord amb les disposicions testamentàries o les lleis de successió aplicables.

4. Defensa judicial en procediments hereditaris complexos

En casos de procediments hereditaris complexos que involucren disputes legals, el nostre equip d'advocats està preparat per oferir-te una defensa sòlida i eficient. Treballarem en la protecció dels teus drets i interessos, buscant la millor solució possible a través de la via judicial.

Entenem que els assumptes relacionats amb la successió poden ser emocionalment complexos. Per això, a Maragall Advocats treballem amb la màxima sensibilitat i professionalitat per oferir-te el suport legal necessari en aquests moments difícils. Ens assegurem de protegir els teus drets i interessos, així com d'oferir-te un servei de qualitat en la gestió de successions i herències.

Si necessites assessorament legal a l'àrea de Dret de Successions, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a Maragall Advocats. Som aquí per ajudar-te i oferir-te el suport legal que necessites en la planificació i gestió de successions i herències.

derecho de sucesiones
maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA