hipoteca

HIPOTEQUES AMB VINCULACIONS, QUÈ PODEN APORTAR O NO?

Què són les hipoteques amb vinculacions?

Una hipoteca vinculada és un tipus de préstec hipotecari que s'associa amb productes financers addicionals oferts per la mateixa entitat prestadora. La vinculació implica que el sol·licitant accepta contractar altres serveis o productes, com assegurances, comptes bancaris, plans de pensions o altres productes financers, com a condició per accedir a condicions més favorables en la hipoteca.

Les vinculacions més comunes

 • Assegurances: Moltes hipoteques vinculades requereixen contractar assegurances, com l'assegurança de vida o l'assegurança de llar, a través del mateix banc. Això pot resultar en primes més baixes, però els clients han d'avaluar si els costos i cobertures són competitius. Existeixen diversos tipus:
  • Assegurança de vida: Garanteix la cobertura del préstec en cas de mort o incapacitat del titular.
  • Assegurança de llar: Cobertura de l'habitatge enfront de possibles danys. Gairebé sempre aquest tipus d'assegurança és obligatori per a la concessió del préstec hipotecari.
  • Assegurança d'impagaments: Cobertura de les quotes de la hipoteca en cas d'atur.

 

 • Comptes bancaris: Algunes entitats exigeixen l' obertura i manteniment d' un compte bancari associat per obtenir beneficis en la hipoteca, com taxes d' interès més baixes o comissions reduïdes.

 

 • Domiciliació de nòmina: Aquesta condició sol ser la més comuna amb l'entitat que atorga el préstec, ja que permet al banc tenir un control més directe sobre els ingressos del client.

 

 • Plans de pensions: En alguns casos, es vincula la hipoteca a la contractació de plans de pensions oferts pel mateix banc. Això pot ser atractiu per als qui busquen optimitzar les seves finances a llarg termini.

 

 • Targetes de crèdit: L'adquisició i ús de targetes de crèdit del mateix banc pot ser una condició de vinculació, permetent accedir a condicions més favorables en la hipoteca.

 

Avantatges i desavantatges de les vinculacions

Les hipoteques amb vinculacions ofereixen certs avantatges, com taxes d'interès més baixes i condicions més favorables, però també presenten desavantatges a considerar.

Avantatges:

 • Taxes d'interès reduïdes: En vincular productes financers addicionals, com assegurances o comptes bancaris, és possible obtenir taxes d' interès més baixes en la hipoteca.
 • Millors condicions: Les entitats financeres solen oferir condicions preferencials, com terminis més llargs o menors costos, a canvi de la vinculació amb els seus serveis.
 • Descomptes en assegurances: En contractar assegurances a través del mateix banc, és possible beneficiar-se de descomptes addicionals, millorant la relació cost-benefici.

 

Desavantatges:

 • Manca de flexibilitat: La vinculació pot limitar la flexibilitat del client en comprometre' l amb productes o serveis específics, impedint la lliure elecció de proveïdors.
 • Costos addicionals: Tot i que les taxes d'interès poden ser més baixes, els costos dels productes vinculats poden resultar més alts, anul·lant els beneficis econòmics inicials.
 • Complicacions en la cancel·lació anticipada: En voler cancel·lar anticipadament la hipoteca, les vinculacions poden generar penalitzacions o complicacions, afectant la mobilitat financera del client.
 • Menor diversificació: L'usuari pot analitzar el mercat a la recerca de productes, com assegurances o plans d'inversió que s' adaptin millor a les seves necessitats, i siguin més competitius.
 • Dependència bancària: El prestatari no es troba a romandre únicament amb una sola entitat financera. Això comporta que l'usuari pugui optar a condicions més reals i millors en el mercat actual.

Conclusions

Tot i que les hipoteques vinculades poden oferir beneficis econòmics, és crucial que els sol·licitants avaluïn acuradament els costos i condicions dels productes addicionals. La decisió s' ha de basar en una comprensió clara de les necessitats financeres individuals i la conveniència dels productes vinculats oferts per l'entitat prestadora.

Hipotecas con vinculaciones

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA